Allemansrätten

Visit

Written by:

Allemansrätten, eller rätten till fri tillgång, är en unik princip som ger alla friheten att röra sig fritt på landsbygden. Denna tradition gör det möjligt för människor att uppleva naturen utan begränsningar, förutsatt att de respekterar naturen, djurlivet och privat egendom. Allemansrätten är en uppskattad del av svensk kultur och betonar vikten av naturskydd och respekt för andra.

Rättigheter under allemansrätten

Tillgång till naturen:

 • Du får gå, cykla, rida, åka skidor och tälta på alla marker, utom i privata trädgårdar, i omedelbar närhet av en bostad och på åkermark.
 • Du får plocka vilda bär, svampar och blommor, så länge de inte är fridlysta arter.
 • Bad och båtliv är tillåtet i sjöar, floder och längs kusten.

Tillfälligt camping:

 • Camping är tillåten för en eller två nätter på en plats, så länge du inte stör eller förstör miljön.

Göra upp eld:

 • Att göra upp eld är tillåtet om det görs med försiktighet och på utvalda platser för att undvika skogsbränder. Det är obligatoriskt att släcka elden helt innan du lämnar platsen.

Fiske:

 • Fiske med spö och lina är generellt tillåtet i allmänna vatten. Vissa begränsningar gäller, som i skyddade områden eller där fiskekort krävs.

Begränsningar under allemansrätten

Privat egendom:

 • Du får inte gå in i privata trädgårdar, i omedelbar närhet av ett hus eller på åkermark utan tillstånd.

Störning och skada:

 • All aktivitet som stör djurlivet eller skadar växter och träd är förbjuden.
 • Det är inte tillåtet att lämna skräp eller orsaka föroreningar.

Skyddade områden:

 • Särskilda regler gäller i naturreservat, nationalparker och andra skyddade områden. Följ alltid de specifika reglerna för dessa områden.

Jakt:

 • Jakt omfattas inte av allemansrätten och kräver rätt licenser och tillstånd.